Rəhbər orqanlar

1.  Ümumi Yiğincaq

2. İdarə Heyəti

3. Nəzarət Təftiş Komissiya