Tenderlər
Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tender elan edir
24.10.2019
Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tender elan edir

 Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN İNNOVASİYA VƏ TƏCHİZAT MƏRKƏZİ

Təşkilat VOEN: 1300242201

Təşkilatın ünvanı: Xocasən qəsəbəsi Hacıhəsən şos. 3

Tender predmeti: Müalicə-profilaktik müəssisələrinin təminatı üçün zəruri olan və bəzi Dövlət və Tədbirlər proqramlarına uyğun nəzərdə tutulmuş dərmanlar və digər tibbi təyinatlı vasitələrin satınalınması.

Tenderin adi: Müalicə-profilaktik müəssisələrinin təminatı üçün zəruri olan və bəzi Dövlət və Tədbirlər proqramlarına uyğun nəzərdə tutulmuş dərmanlar və digər tibbi təyinatlı vasitələrin satınalınması.

Müalicə-profilaktik müəssisələrinin təminatı üçün zəruri olan və bəzi Dövlət və Tədbirlər proqramlarına uyğun nəzərdə tutulmuş dərmanlar və digər tibbi təyinatlı vasitələrin satınalınması.

Başlıq Açıqlama Miqdar  
Permanent kateter, qalıcı hemodializ kateteri sərf materialı 118 ədəd
Reosorbilakt 400 ml dərman 9000 ədəd
Barium sulfat 240gr dərman 500 ədəd
Pantoprazol 40 mg N1 dərman 50 ədəd
Kontrast maddə Ultravist-300 100ml dərman 230 ədəd
Natrium хlorid 0,9% 200ml dərman 40000 ədəd
Natrium хlorid 0,9% 400ml dərman 76190 ədəd
Aortal mexaniki qapaq sərf materialı 10 ədəd
Filgrastim 60 Mu/ml 0,5 ml N1 dərman 6 ədəd
Lilliput II oksigenator 902 sərf materialı 2 ədəd
Inpisre 6F oksigenator sərf materialı 20 ədəd
Gemokon CPD-SAQM 450ml- üçlü sərf materialı 10000 ədəd
Tioktik turşusu 50ml №1 dərman 2000 qutu
Salmeterol/flutikazon 50/250mkq 60doz dərman 2700 qutu
Asesol 400ml dərman 2200 ədəd
Pananqin (K-Mq aspartat) 10ml №5 dərman 300 qutu
Metilprednizolon 16 mq N30 dərman 126 qutu
Vankomisin 1,0 N1 dərman 444 ədəd
Meropenem 1,0 N1 dərman 620 ədəd
Hepatit B immunoglobulin 180BV 1ml N1 dərman 41 ədəd
İnterferon beta - 1A (Avoneks) N4 dərman 655 qutu
Takrolimus 1 mq N50 dərman 1000 qutu
Mikofenolat mofetil 500 mq N50 dərman 2700 qutu
Serebrolizin 10 ml N5 dərman 800 qutu
İşlənmiş şprisləri məhv etmək üçün konteyner ləvazimat 25000 ədəd
Metilprednizolon 4mq №30 dərman 900 qutu
Kartan 5ml №5 dərman 1900 qutu
Solkoseril 5ml №5 dərman 600 qutu
Essensiale forte H 300mq №30 dərman 3200 qutu
Everolimus 0,75 mq N60 dərman 250 qutu
Aktovegin 80mq 2ml №5 dərman 1000 qutu
Kokarboksilaza 50mq №5 dərman 4500 qutu
Tetanus anatoksini 1 doza 0,5 ml №1 dərman 10000 ədəd
BCG vaksini yeridilməsi üçün özü məhvolan 0,05 ml şpris ləvazimat 160000 ədəd
Bortezomib 3,5 mq 10 ml N1 dərman 110 ədəd
Vaksin üçün özü məhvolan 0,5ml şpris ləvazimat 1200000 ədəd
Preduktal OD (Trimetazidin) 80mq №30 dərman 750 qutu
Desmopressin nazal sprey 0,1mq/ml 5ml dərman 1000 flakon
Salbutamol aer. 10ml 200doz dərman 3600 flakon
Aktovegin 200mq/5ml N5 dərman 3000 qutu
Vinkristin 1mg/ml 1 ml N1 dərman 98 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

23.10.2019 22:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

13.11.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.11.2019 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

22.11.2019 12:00

İştirak haqqı: 400 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

 
Hesab: AZ 91 CTRE00000000000002128215(002741) Fond 7 maddə 142340
 
VÖEN: 1401555071
 
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
 
Kodu: 210005
 
M/H: M/h AZ41NABZ 01360100000000003944
 
S.W.İ.F.T: SWIFT Bik CTREAZ 22
 
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəh. Xocahəsən qəs. Hacıhəsən şossesi 3

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

31.12.2019

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Faktiki olaraq qəbul olunmuş mallara görə ödəniş olacaqdır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Son 1 il
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Son 1 il
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Son 1 il
Nizamnamə
Bütün əlavə və dəyişikliklərlə bir yerdə.
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Reyesterdən çıxarış
Rekvizitlər
Hüquqi ünvan və bank rekvizitləri
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
2019-cu ilin oktyabr ayı vəziyyətinə
 
İxtisas göstəriciləri:
Mal göndərənlərin bu sahədə səlahiyyətli olmasına dair məlumat
1 bal qiymətləndirilir
Təklifin texniki tələbə uyğunluğu
1 bal qiymətləndirilir
Yerli “Mal”təklif olunması (faiz göstərməklə)
1 bal qiymətləndirilir
Təqdim olunmuş “Mal” tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə
1 bal qiymətləndirilir
Təklif olunan “Mal” mənşə sertifikatlarının mövcudluğu
1 bal qiymətləndirilir
Farmakopediya tələblərinə uyğunluğu
1 bal qiymətləndirilir
Tələb olunmuş qrafikə uyğunmalların təhvil verilməsi
1 bal qiymətləndirilir
Təklif olunan malların müddət yararlığı
1 bal qiymətləndirilir
Mal göndərənlərin kadrlarının peşakarlığı
1 bal qiymətləndirilir
Mal göndərənlərin lazımi texniki imkanlarının olmasına dari məlumat
1 bal qiymətləndirilir
 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

 

Texniki təklif: 15 bal

Malgöndərənlərin ixtisas göstəriciləri (maliyyə və texniki göstəricilər istisna olmaqla)
10
Fayl əlavə olunur
Malgöndərənlərin Təcrübəsi və mailiyyə imkanları
5
Fayl əlavə olunur
 

Qiymət təklifi:: 85 bal

Qiymət təklifi
85
Tender təklifəri malların Azərbaycan Respublikasında təyin olunmuş yerə gətirilməsi nəzərə alınmaqla və bütün rüsumları və vergiləri, sığorta ödəmələri daxil olmaqla, hazırlanmalıdır.
Tender təklifinin təminatı
-
Təklifin 1 (bir) faizi məbləğində Bank təminatı
Təklifin qüvvədə olan müddəti
-
Tenderin açılış günündən ən azı 30 bank günü
Müqavilənin təminatı
-
Təklifin 5 (beş) faizi məbləğində Bank təminatı

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Rəşidə Abdullayeva
Şöbə müdiri
abdu_rashida@mail.ru
0123461133

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir
 

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 23.10.2019 22:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz