Azərbaycan
Nazirlər Kabineti
Daxili İşlər Nazirliyi
Xarici İşlər Nazirliyi
Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
Müdafiə Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi