Təşkilatı struktur

Mövcud İdarəçilik:

İdarə Heyəti Üzvləri

Hüseyin BÜYÜKFIRAT
Hüseyin BÜYÜKFIRAT
İdarə Heyətinin Sədri
Savaş Uzan
Savaş Uzan
İdarə Heyətinin Sədrinin 1-ci müavini
Necmettin Taşbağ
Necmettin Taşbağ
İdarə Heyətinin Sədrinin müavini
Serhat Erdemir
Serhat Erdemir
Mühasib Üzv
Selim Akbay
Selim Akbay
Üzv
Ahmet Bennan Batur
Ahmet Bennan Batur
Üzv
Birol Malkoç
Birol Malkoç
Baş Katib

İdarə Heyəti Üzvləri (ehtiyat üzvlər)

Ali Uğur
Ali Uğur
Hüseyin Küçükali
Hüseyin Küçükali
Üzv
İrfan Başkurt
İrfan Başkurt

Nəzarət və Təftiş Komissiyasının Üzvləri

Bülent KARACA
Bülent KARACA
Nəzarət və Təftiş Komissiyasının Sədri
Ramiz Askeroğlu
Ramiz Askeroğlu
Nəzarət və Təftiş Komissiyasının Sədr müavini
Osman Gezeker
Osman Gezeker
Üzv

Nəzarət və Təftiş Komissiyasının Üzvləri (ehtiyat üzv)

Kerem Demir
Kerem Demir