Page 4 - sehifeler_Layout 1
P. 4

2   ИШDЦNYAМЫЗ  —  {YANVAR-MAY 2022}


     İÇİNDƏKİLƏR                                    ИШDЦNYAМЫЗ

                                              Rüblük biznes jurnalı!


                          BİZNES
                                                 Täsisçi:
                                                Türkiyə və Azərbaycan
                                                İş Adamları və Sənayeçiləri
                                                 İctimai Birliyi
                                              Türkiyə və Azərbaycan
     «Biz bir ailəyik»: TÜİB-in illik     Azərbaycanda «biznes cənnəti»        İş Adamları və
     toplantısı keçirilib           fəaliyyətə başlayır –             Sənayeçiləri
                   Səh. 04                          İctimai Birliyi
                          BİZNES ÜÇÜN YENİ QAYDALAR
                                       Səh. 44
                                                Redaksiya heyəti
                                               Hüseyin Büyükfırat
                                                Birol Malkoç
                          MALİYYƏ ƏMƏKDAŞLIĞI


                                                 Redaktor:
                                                Əli Əhmədov


                                                 Müxbirlər:
                                                Naibə Qurbanova
                                                Daşqın Geneyli
     Qlobal ərzaq böhranı:                                Sülhiyyə Qarabağlı
     Çörək bol olarsa,
     basılmaz vətən!
                   Səh. 18    «Bank, sığorta və fintek           Korrektor:
                          sahəsində təcrübəmizi           Kəmalə Ağayeva
                          Azərbaycanla bölüşəcəyik»
                                      Səh. 26
                                                 Jurnaldakı
                                               materiallardan mənbə
                                               göstərilməklə istifadə
                          MALİYYƏ ƏMƏKDAŞLIĞI              edilə bilər.
                                              Redaksiya ilə müəlliflərin
     «Bu layihələrlə o                                   mövqeyi üst-üstə
     torpaqlara Azərbaycanın                                düşməyə bilər.
     möhürünü vurduq»      Səh. 22


              İNŞAAT                                 Ünvan:
                                             Səməd Vurğun küç. 43, World
              «Qarabağdakı                            Business Center
              tikinti
                                                  Tel:
              layihələrində                           (+994 12) 497 15 86
              aktiv iştirak      «Məqsədimiz öz sahəmizdə
              edirik»         ölkənin ən böyüyü olmaqdır»         www.tuib.az
                                               e-mail: info@tuib.az
                   Səh. 36                Səh. 32
   1   2   3   4   5   6   7   8   9