Baxış və missiyamız

 

Vizyonumuz : “Güclü iqtisadiyyat - güclü dövlət” şüarı ilə Azərbaycan və Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafına və güclənməsinə töhfə verərək Azərbaycan və Türkiyə arasındakı bölünməz qardaşlıq körpüsündə təməl daşlardan biri olmaq başlıca hədəfimiz və vizyonumuzdur.

 

Missiyamız : Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi, sosial və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə kömək etmək. Üzvlərimiz arasında iqtisadi və sosial həmrəyliyi dəstəkləmək və inkişaf etdirmək. Azərbaycana sərmayə qoyan Türk iş adamları və şirkətlərini ölkənin iqtisadi və maliyyə qanunvericiliyinə dair əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məlumatlandırmaq. Türk iş adamları və şirkətlərini Azrbaycana sərmayə yatırımına təşviq etmək və bu işdə onlara yardım xarakterli məsləhətlər vermək. Türk iş adamlarının sərmayə yatırımı və kommersiya fəaliyyətləri əsnasında problemlərini qiymətləndirmək, ümumi xarakterli problemləri həll olunması üçün Azərbaycan və Türkiyənin müəssisə və təşkilatlarına çatdırmaq