Page 7 - sehifeler_Layout 1
P. 7

{YANVAR-MAY 2022}  —  ИШDЦNYAМЫЗ   5

     çatmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik»,
     – deyə TÜİB sədri qeyd edib.

     “Sosial məsuliyyətimizi

     dərk edirik”
      Sosial məsuliyyət tədbirlərinə toxunan
     H.Büyükfırat bildirib ki, Ali Baş koman-
     dan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi,
     qardaş Türkiyənin dəstəyi, şəhidlərimizin
     və qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində
     torpaqlarımızın azad edilməsindən sonra
     TÜİB və tərəfdaşlarının «Tək millət, tək
     ürək» layihəsi çərçivəsində qazi və şəhid
     ailəsi üzvləri olan tələbələr Türkiyə uni-
     versitetlərində pulsuz təhsil alır, «Qardaş
     ailə» layihəsi üzrə isə TÜİB üzvləri şəhid
     ailələrini ziyarət edib onları dəstəkləyir.

     Azərbaycan və

     Türkiyə 3-cü ölkələrə
     mal və xidmətlərin           dentinin Maliyyə Ofisinin rəhbəri Göksel  “TÜRK İNVESTORLARI
                         Aşan yığncaq iştirakçılarına Türkiyə rəh-
                                               QARABAĞDA OLMA-
     təqdim etməlidir            bərliyinin mesajını çatdırıb: «Türkiyə pre- LIDIR. BU - FÜRSƏT
      Toplantıda Türkiyə ilə Azərbaycan   zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə və  DEYİL, BİR MİSSİYA-
     arasında münasibətlərin, o cümlədən   Azərbaycan arasındaki əlaqələrə verilən  DIR. QARABAĞI ABAD
     təhlükəsizlik, sosial sahələrdə əlaqələrin  töhfələri sayğı və məmnunluqla qarşılayır.  HALA GƏTİRMƏYİMİZ,
     yüksək səviyyədə olduğu qeyd edilib.  TÜİB də əvvəldən bu sahədə ən mühüm    İŞĞALDAN AZAD
     Bildirilib ki, hazırda qarşıda duran əsas  xidmətlər göstərən qurumlardan biridir  EDİLƏN BÖLGƏLƏRİ
     məsələlər iqtisadi münasibətlərin daha da  və bununla bağlı prezidentin salamını və  YAŞANAN BÖLGƏLƏR
     inkişaf etdirilməsi, iki ölkə iqtisadiyyatla- mesajını çatdırıram».        HALINA GƏTİR-
     rının inteqrasiya edilməsi, Azərbaycan və  G.Aşan bildirib ki, son 2-3 ildə Türkiyə  MƏYİMİZ, ƏN AZI
     Türkiyənin 3-cü ölkələrə mal və xidmətlə- ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə  AZƏRBAYCANLILAR
     rin təqdim edilməsinə başlanmasıdır.  - iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, mədəniy- QƏDƏR, TÜRKİYƏ-
                         yət və sair – əlaqələr güclənməkdədir: «İki  LİLƏRİN DƏ VƏZİFƏ-
                         ölkə arasında münasibətlərin inkişafında  SİDİR”.
     “TÜİB iki ölkə arasında         Azərbaycandakı yeni komandanın böyük
     əlaqələrə mühüm             qatqısı oldu. Onların hamısına, o cümlə-
                         dən İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarova
     xidmətlər göstərir”           və prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsü-
      Toplantıda çıxış edən Türkiyə Prezi- mova buradan ayrıca təşəkkür edirəm».


                                   Sosial məsuliyyət tədbirlərinə toxunan
                                   H.Büyükfırat bildirib ki, Ali Baş komandan
                                   Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, qardaş
                                   Türkiyənin dəstəyi, şəhidlərimizin və qazilə-
                                   rimizin qəhrəmanlığı sayəsində torpaqla-
                                   rımızın azad edilməsindən sonra TÜİB və

                                   tərəfdaşlarının «Tək millət, tək ürək» layihəsi
                                   çərçivəsində qazi və şəhid ailəsi üzvləri olan
                                   tələbələr Türkiyə universitetlərində pulsuz
                                   təhsil alır, «Qardaş ailə» layihəsi üzrə isə
                                   TÜİB üzvləri şəhid ailələrini ziyarət edib
                                   onları dəstəkləyir.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12